insurance

צור איתנו קשר מיד כשקרתה התאונה, אנחנו לרשותכם במגוון מסלולי טיפול בתאונה: טיפול תחת הסדר ביטוח לרכב, ללא הסדר ביטוח ותביעת צד ג'

  • אנחנו נתאם את הגעת הגרר והזמנת שמאי
  • יועץ שירות מומחה בהליך יטפל בכל הניירת ובטפסי התביעה כולל החתמת הלקוח .
  • במקרה של תאונה באשמת צד ג' לא נפרע את הצ'ק עד לסיום התביעה*
  • קבלת רכב חלופי מיד לאחר אישור התיקון בידי השמאי והלקוח
  • הרכב יתוקן לפי הנחיות השמאי ובהתאם לסטנדרטים הקפדנים של היצרן
  • תקבל הסבר מקיף ועדכון לגבי סטטוס הרכב
  • בסיום התיקון הרכב שלך יעבור בדיקת איכות של הילוך שישי
  • בתום הטיפול הרכב יעבור שטיפה וניקוי
  • נהג מקצועי יחזיר את הרכב לביתך

*בהתאם לתקנון ובחתימה על טפסים במשרדי החברה